Yeme Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

YEME BOZUKLUKLARI

 

Fiziksel sağlığı ve psikososyal fonksiyonu etkileyen yeme davranışlarından veya ağırlık kontrolü ile ilişkili diğer davranışlarda görülen kronik bir hastalıktır. Bu hastalıklar ruhsal kaynaklıdır ve bedensel belirtiler ön planda gibi görünse de ciddi ruhsal sorunlarla birliktedir. Yeme bozuklukları, önemli fiziksel sağlık problemlerine yol açmanın yanı sıra, yüksek morbidite ile birlikte artmış ölüm riski taşıyan psikiyatrik bozukluklardır. Yeme bozukluklarının belirli bir nedeni olmamakla beraber psikolojik, genetik ve sosyokültürel yapının etkisi bulunmaktadır.

 

Yeme Bozukluklarının Nedenleri

-Düşük özgüven

-Kendini kontrol etme ihtiyacı

-Sağlıksız beden imgesi

-Kalıtsal kişilik özellikleri

-Açlık/tokluğu etkileyen genler

-Medya, aile ve arkadaşların etkisi

-Fazla besin alımı

-İnce vücut ideali

-Toplumsal güzellik dayatmalar

-Mükemmelliyetçilik

Yeme bozuklukları genel olarak adolesan ve genç kadınları etkiliyor gibi görünse de her yaşta ve her cinsiyette kişinin yeme bozukluğu olabilir. Günümüzde genç erkeklerde görülme sıklığı da giderek artmaktadır. Genç erkekler zayıf bir beden istemenin yerine kaslı bir yapıya sahip olma çabasındadır. Bu yüzden genelde kısıtlı besin alınımı izler.

 

Yeme bozuklukları DSM V’e göre şöyle alt başlıklara ayrılır:

1-Ruminasyon Bozukluğu(Geri Çıkarma Bozukluğu)

2-Pika

3-Kaçırgan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu

4-Anoreksiya Nervoza

5-Bulimia Nervoza

6-Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu

7-Özel Gruplarda Yeme Bozuklukları

 

Yeme Bozukluğunda Karşılaşılan Tıbbi Sorunlar

-Kansızlık

-Tansiyon düşüklüğü

-Kusmaya bağlı yemek borusu hasarları

-Dişlerde çürüme

-Kalp ritim bozuklukları

-Adet düzensizlikleri ve kesilmesi

-Kemik erimesi ve çabuk kırılmaları

 

YEME BOZUKLUKLARI TEDAVİSİ

Yeme bozuklukların tedavisinde ruhsal ve fiziksel sağlığın düzeltilmesi sağlanmalıdır. Yeme bozukluklarının tedavisi bir ekip çalışması gerektirir. Psikiyatrist, psikolog, diyetisyen ve aile terapisti bu ekipte yer almalıdır. Hasta beslenme, psikolojik, medikal ve sosyal açıdan değerlendirilmelidir. Değerlendirilmeler yapılarak hastanın ayaktan mı yoksa yatarak mı tedavi alacağı belirlenmektedir.